ostatnia aktualizacja: 29.10.2018
Dołącz do sieci - skontaktuj się z nami

Imię i nazwisko:

Rok urodzenia:

Adres zamieszkania (ulica, numer domu, miejscowość, kod):

Numer telefonu:

E-mail:

Wykształcenie:

Aktualna aktywność zawodowa (umowa o pracę, własna działalność
gospodarcza, emeryt, bezrobotny itp.):

Krótka charakterystyka Pani/Pana osoby (np. hobby, zainteresowania):

Zakres terytorialny, w którym chciał(a)by Pani/Pan prowadzić nasz punkt?

Dlaczego zainteresował(a) się Pani/Pan ofertą współpracy z nami?